Prilagođeno pretraživanje

subota, 30. travnja 2011.

Proizvodnja Vodika - Samo pogonjen uređaj za proizvodnju vodika


PROIZVODNJA VODIKA  - SAMO POGONJEN UREĐAJ ZA PROIZVODNJU VODIKA 
   
Zbog moje dobi bi bilo logično da se ne blamiram i budem s mirom, unatoč  tome Vam se ipak obraćam. Ljudi imaju svakakve hobije a moj je uzaludno trošenje vremena i papira u konstruiranju i nemogućih naprava. Moj neobičan hobi me naveo na teoriju koje ću vam pokušati predstaviti.

Tvrditi ono što ovim konceptom, pokušavam dokazati za nekog tko je nekad davno i malo vremena proveo u školi i stekao kakvu takvu titulu izgleda krajnje neozbiljno. Dokazivati da sam došao na ideju koja može pomiriti naš sadašnji način života i ekologiju putem banalno jednostavne sprave  koja može: osigurati vodu tamo gdje je potrebna i dovoljno praktički besplatne energije. Uz sve to, moja ideja može pokrpati ozonske rupe i zadržati more na prihvatljivoj razini.  To može samo vodik, (konkretno 1/3  vode na Zemlji pretvorena u vodik) koji je sposoban dići se u slobodan svemir. Ako ga ispustimo tako da ga sunčani vjetrovi ne mogu pomesti i vratiti nazad kao vodu, možda možemo kontrolirati čak i razinu mora??? Samo nam nedostaje jeftin način proizvodnje vodika, tj.  vodik- kojeg teorija održivosti energije drži daleko od komercijalne upotrebe.

           Ako teorija održivosti energije drži vodu onda nam je budućnost- u vodi – nadajmo se da neće pasti u vodu. Upravo voda i vodik nude prihvatljivo rješenje. U vodi mogu i djelovati dvije sile: sila teže i sila uzgona. To su dvije suprotstavljene i doslovno uvijek dostupne prirodne sile koje su i ekološki prihvatljive. Gotovo znamo sve o sili teži, ponešto znamo i o dinamici tijela, koje tone ili ga pokreće uzgon. Znamo da su to, kao već rečeno,  dvije suprotne, ali i prirodne sile. Uzgon može nastati promjenom agregatnog stanja vode. To  je u osnovi elektroliza vode, kada voda iz tekućeg prijeđe u plinovito stanje koje stvori silu uzgona, koja u stupcu vode od 2000 m ima potencijal koji može vratiti i više od uložene energije koja je potrebna za samu elektrolizu.
To znači da je ovako zamišljen uređaj samoodrživ, a po zakonu održivosti energije bi trebao biti neodrživ?????    
Moguća brzina takva uređaja je srednja brzina: kojom tijelo teže od vode tone-(sila teže pogoni dolje) i brzine koju balon ispunjen plinovitima HHO -(uzgon potiskuje gore) uzgon podiže uz stupac vode. 
  
Naglašavam, moji opiti upućuju na brzinu od 0,7 m/s
                    
1 kWh = 367200 kpm – (Stara jedinica kpm je iznimno praktičnija od N ili  J.)

Ako za dobivanje 1 m3  vodika treba 4,8 kWh el. enr..x 367200 kpm a to = 1762560 kpm 
Uz 1 m3 vodika dobivamo i 1/3 m3 kisika a oni zajedno istisnu više od 1300 dcm3 vode, a
ta količina plina istisne i više od  1300 kg-kp istisnute slane-morske vode.

 1300 kp x 0,7 m/s = 910 kpm/s

910 kpm/s
će u stupcu vode ili na putu od 2000 m x 910 kpm/s  =  1820000 kpm.

      182000 kpm : 367200 kpm  = 4,9 kWh To je pristranom autoru dovoljno da tvrdi da proizveden vodik u vodenom stupcu od 2000 m može biti jeftiniji na većem stupcu vode čak i besplatan ali sigurno ekološki prihvatljiv.
Vodik dobiven iz vode bi tada imalo smisla ispustiti  i poslati u slobodan svemir, a s kisikom bi barem teoretski mogli pokušati „pokrpati“  sada stanjen ozonski sloj.
                       
Ako moja teorija drži vodu onda nam voda neće stići do grla.
                                    
Miroslav Tasić

četvrtak, 21. travnja 2011.

Futurizam

Osvrt: Futurizam

Zemlje: ITALIJA (1909.), RUSIJA (1912.)
Teoretičar: TOMASO MARINETTI: Futuristički manifest (1909.)
Osnovne karakteristike:
-        opjevati ljubav prema opasnosti
-        u poeziji isticati odvažnost, smjelost, buntovnost
-        idealizirati ljepotu brzine, snage, pobjede;
-        borba protiv moralizma, feminizma i svih kukavičluka
-        veličanje industrijske civilizacije i rata
-        pjesnički postupci: uporaba vulgarizama, uvođenje neologizma, napuštanje smisla, traganje za novim tipovima stiha, rime i pjesničkog ritma

U Rusiji se razvio poseban pravac futurizma: NIHILIZAM (lat. Nihil = ništa)
Predstavnici u Rusiji:
-        Vladimir Majakovski
-        Velimir Hlebnjikov
-        Boris Pasternak

Futurizam

(lat.futurus = buduće)

- vođa pokreta bio je Talijan F.T. Marinetti
- Futuristički manifest protiv muzeja, knjižnica i akademija svih vrsta
- pokret je nastao u Italiji (predstavnici: Carra Russollo, Boccioni, Severini, Balla)
- oduševljenje tehničkim dostignućima – ljepotom brzine i buke (trkaći automobili – „motorkotač je ljepši od krilate božice Nike sa Samotrake“)
- uvodi u sliku pokret i vrijeme – predmet ne miruje, nego se neprestan pojavljuje i iščezava – razbija plohu umnožavanjem i prožimanjem planova u kretanu
- razra temu koja postaje teško prepoznatljiva