Prilagođeno pretraživanje

srijeda, 7. listopada 2009.

Razmjena Linkova

Ukoliko ste zainteresirani za razmjenu linkova sa stranicom http://radicalproject.blogspot.com , molimo obratite se na sljedeću adresu: jack.webdesign@gmail.com

Radujemo se budućoj suradnji, Vaš Radical Project

Razmijenjeni Linkovi >>

četvrtak, 23. srpnja 2009.

Komunikacija, Publikacije i Software Tražilice Google
Komunikacija i publikacije:

Blogger


Blogger je blog – hostingservice koji je osnovao Pyra Labs. U međuvremenu ga je kupio Google.

Blogger bi trebao povećati popularnost blogova. Korisnici se ne moraju znati koristiti HTML-om kako bi koristili navedenu uslugu. Instalacija dodatnog softwarea na serveru također nije potrebna. Izgled bloga može se mijenjati pomoću veoma jednostavnog sučelja.iGoogle

iGoogle je nasljednik personalizirane početne stranice. 30. travnja 2007. po prvi puta ga je mogla koristiti javnost. U svibnju 2005. Google je prvi puta pokrenuo personalizirane početne stranice. Updatei omogućuju korištenje Feedova i Gadgeta; tzv.Google Gadgeta.

Google Calendar

Google Calendar je web kalendar. Momentalno se nalazi u javnoj beta fazi testiranja. Za prijavu je potreban Google račun koji se dobiva automatski tokom otvaranja E-mail adrese na Googleovom serveru.

Google Docs

Google Docs je besplatna web-bazirana aplikacija, tj. word procesor za izradu i obradu dokumenata i prezentacija. Omogućuje korisnicima obradu dokumenata za vrijeme kad imaju mogućnost pristupa internetu.

Gmail

Gmail (u Njemačkoj, Austriji i Velikoj Britaniji: Google Mail) je besplatna E-mail služba tvrtke Google, koja se momentalno nalazi u javnoj beta fazi testiranja.

Od kolovoza 2005. za aktivaciju navedene usluge bila je potrebna pozivnica ili ulazni kod. Od veljače 2007. usluga je dostupna javnosti, iako se još uvijek nalazi u beta fazi testiranja.


Orkut

Orkut je virtualna socijalna mreža. Korisniku omogućuje sklapanje novih prijateljstava i kontaktiranje sa starim prijateljima. Zbog veoma preciznih podataka o korisnicima Google tvrdi da bi se trebali upoznati ljudi veoma sličnih interesa i karaktera.

Orkut je u svom slobodnom vremenu razvio Googleov djelatnik Orkut Büyükkökten u, te je prema njemu navedena mreža i nazvana.

Panoramio

Panoramio je web stranica pomoću koje se objavljuju fotografije koje sadrže geo-tag. Navedene fotografije se mjesečno integriraju u Google Earth. Google je objavio preuzimanje Panoramia krajem 2007..

Reader

Google Reader je Feedreader baziran na web-u. Uz standardne Web 2.0 funkcije korisniku nudi mogućnost odabira vijesti favorita i njihovo stapanje u jedinstveni feed koji dalje mogu preuzimati ostali korisnici.

YouTube

YouTube su u veljači 2005. osnovala tri bivša PayPal suradnika Chad Hurley, Steve Chan i Jawed Karim. YouTube je videoportal se sjedištem u San Brunu, Kalifornija pomoću kojeg korisnici besplatno mogu gledati i objavljivati video sadržaje. U listopadu 2006. Google je objavio vijest o preuzimanju YouTubea.

Na portalu se nalaze filmski, video i glazbeni isječci, kao i amaterski filmovi; tzv. video feedovi. Navedeni sadržaji mogu se umetnuti u web stranice pomoću programskog porta (API) (application programming interface). Sa procjenjenim udjelom od 45% YouTube je najpopularniji portal s medijskim sadržajem na internetu. Googleov medijski sadržaj zauzima 23% tržišta.Google - Razvoj Uspješne Tražilice i Kompanije

Tehnika Rada i Pozicioniranje Rezultata Tražilice Google

Google i cenzura u fokusu kritike

Savjeti i trikovi za korištenje tražilice Google

PageRank Algoritam i njegova Primjena

Googleove Usluge i Marketing

Googleove Usluge
Googleove usluge:

Google Book Search

Google Book Search (bivši Google Print) (hr. Google pretraga knjiga) je usluga tražilice Google s ciljem da se cjelokupno u knjigama pohranjeno znanje svijeta digitalizira. Digitalizirani dokumenti bi se na taj način mogli pretraživati. Google Book Search momentalno se nalazi u beta fazi razvoja.

Google Desktop

Google Desktop je program namijenjen pretraživanju desktopa. Navedeni program omogućuje pretragu računala s ciljem pronalaženja različitih datoteka, E-maila i kataloga. Sučelje za pretragu sliči sučelju internet tražilice, jedino što sadrži određena proširenja za taskbar i desktop. Google Desktop Search omogućuje brzu i jednostavnu pretragu osobnih podataka.

Google Product Search

Google Product Search (bivši Froogle) je Googleova tražilica proizvoda. Index Google Product Searcha djelomice se sastoji od automatski pretraženih stranica. Ostatak stranica nalazi se u indexu zahvaljujući mogućnosti indeksiranja osobno prijavljenih stranica. Korištenje pretrage za kupce i prodavače je besplatno, projekt se financira pomoću Google AdWordsa.

Google Product Search nije internetska trgovina, navedeni sustav nudi samo usluge pretrage i usporedbe, kao i izlazne linkove prema drugim internetskim trgovinama. Froogle postoji od 2002. u SAD-u, nedavno je pokrenut u Velikoj Britaniji, a momentalno se beta faza testira u Njemačkoj. U travnju 2007. Google je postao većinski vlasnik, tj. Preuzeo je Froogle.

Google Maps

Pojam Google Maps označava Googleov projekt koji je pokrenut 8. veljače 2005. Omogućuje potragu za mjestima, hotelima i drugim lokacijama kako bi se njihova pozicija mogla odrediti na karti ili satelitskoj fotografiji zemljine površine.


Google Scholar

18. studenog 2004. Google je pokrenuo beta verziju nove tražilice koja bi trebala služiti specijalno znanstvenom istraživanju. Učenici, studenti i znanstvenici mogu pomoću navedene tražilice koja je nastala u suradnji sa brojinmi izdavačkim kućama ciljano tražiti podatke i njihove izvore. Google Scholar pretražuje brojne znanstvene servere.

Osnovni resursi navedenog ogranka tržilice Google su znanstveni časopisi i dokumenti kojima se naplaćuje pristup. Korisnici koji ne žele platiti proviziju za pristup često mogu vidjeti samo skraćenu verziju dokumenta.

Google Scholar pokušava na stranicam pronaći citate iz stručne literature, te ih kao takve istaknuti.
Google Groups

Google groups je web stranica u vlasništvu Googlea Inc.. Sastoji se od Usenet-arhiva sa tekstualnim pretraživanjem i web interfaceom.

Stranica je spartanski dizajnirana, kao i tražilica; tj. sastoji se samo od polja za unos traženog pojma i linka za napredno pretraživanje, te linkova prema Googleovim uslugama. To omogućava pretragu prema različitim kriterijima.
Google Groups prvobitno služi kao početna stranica za pristup svim Googleovim proizvodima i uslugamaGoogle - Razvoj Uspješne Tražilice i Kompanije

Tehnika Rada i Pozicioniranje Rezultata Tražilice Google

Google i cenzura u fokusu kritike

Savjeti i trikovi za korištenje tražilice Google

PageRank Algoritam i njegova Primjena

Komunikacija, Publikacije i Software Tražilice Google

PageRank Algoritam i njegova Primjena
PageRank-algoritam je postupak pomoću kojeg se brojni povezani dokumenti, kao što je npr. World Wide Web ocjenjuju prema vlastitoj strukturi. Kod navedenog postupka se svakom elementu dodjeljuje ocjena na temelju strukture linkova. PageRank algoritam razvijen je i patentiran na univerzitetu Stanford (Stanford University). Za razvoj su zaslužni Larry Page ( algoritam je dobio ime po njemu) i Sergey Brin. Algoritam je izvorno razvijen za tvrtku Google koju su osnovali Page i Brin, kako bi se na njemu temeljila procjena kvalitete stranica.

PageRank-algoritam je specijalna metoda pomoću koje se određuje linkovna popularnost ( broj linkova koji ukazuje na stranicu) određene stranice ili pojedinačnog dokumenta. Osnovni princip: više linkova = veća popularnost. Koliko je veća popularnost, veći je broj posjetitelja. PageRank algoritam oponaša korisnika koji praktički bez cilja surfa internetom. Vjerojatanost da spomenuti korisnik stigne do stranice može se usporediti sa PageRankom.


PageRank-algoritam

Princip PageRank algoritma temelji se na tome da svaka stranica posjeduje ocjenu (PageRank). PageRank se povećava proporcionalno s brojem stranica (koje imaju po mogućnosti čim veći PageRank) koje ukazuju na određenu stranicu.

Točan izgled i djelovanje algoritma danas nije poznato. Postoje mnoga nagađanja o tome kako PageRank algoritam funkcionira. Najsličnije metode su Gauss-Seidelova metoda (dugoročno nije pouzdana) i sljedeći algoritmi „Hubs und Authorities“ – autor: Jon Kleinberg; Hilltop i TrustRank-algoritam.

Model slučajnog surfera

Ako se PageRank vrijednost normira na 0, ocjena stranice može se interpretirati kao vjerojatnost da se prosječni surfer slučajno nađe na navedenoj stranici. Prosječni surfer kreće se internetom tako da s određenom, algoritmom definiranom vjerojatnošću klikne na link i time dospije na drugu stranicu. Da bi se riješio problem algoritma ukoliko stranica ne posjeduje vlastite izlazne linkove, algoritam svakoj stranici dodaje virtualne izlazne linkove prema prije posjećenim stranicama.


Vrijednosti toolbara i zapisa

Informacije o PageRank vrijednosti određene stranice mogu se odrediti pomoću Google-Toolbara i Googleovog indexa, tj. internih zapisa. Vrijednost prikazana u Google Toolbaru kreće se između 0 i 10, a vrijednost unutar Googleovog indexa kreće se između 0 i 7. Obje vrijednosti prikazuju stvarni PageRank na logaritamskoj skali i prikazuju rezultat kao cijelobrojnu vrijednost.

Page Rank prikazivan pomoću Google Toolbara prije se aktualizirao svakih 30 dana. U međuvremenu se interval između pojedinih aktualizacija povećao na više od 100 dana. Stoga se o točnom Page Rank algoritmu i njegovoj stvarnoj ulozi kod pozicioniranja unutar Googleovih rezultata pretraživanja može samo nagađati.

Manipulacija PageRank-a

Zbog gospodarskog značenja, u međuremenu je došlo do ciljane manipulacije i krivotvorenja PageRanka. Navedeni veoma koristan sistem je postao žrtva spammera na raznim blogovima, forumima i različitih farmi linkova, kao i brojnih drugih neozbiljnih metoda. Prosljeđivanjem korisnika na postojeće stranice sa visokim PageRankom ciljano se pokušava manipulirati PageRank-algoritmom.

Početkom 2005. Google je implementirao novi linkovni atribut „rel="nofollow" “. Navedeni atribut označio je pokušaj borbe protiv spama. Linkovi označeni atributom „rel="nofollow" “. ne ulaze u kalkulacije za PageRank. Pomoću te metode moguće je suzbiti izlazne linkove raznih foruma i blogova koji uglavnom služe spamerima. Takođe treba napomenuti da je navedena metoda veoma diskutabilna.

Povijest i razvoj PageRank-a

Ideja PageRank-algoritma potječe iz sociometrije i u stručnoj literaturi prvi puta je 1953. spominje Katz. Već 1949. Seelay je koristio postupak za objašnjavanje nastanka društenog statusa određenog individuuma. Ali u njegovom opisu još ne postoji normiranje u odnosu na broj izlazećih rubova, te ne postoji „zvijezda“ za ublaživanje tih efekata. Ona je 1956. uvedena zahvaljujući Charlesu H. Hubbellu.
Kritika

Nedostaci PageRanka u pregledu:

Financijski jači klijenti mogu kupiti povratne linkove i time se više pozicionirati u odnosu na konkurente. Iz navedenog razloga kvalitetan sadržaj često je podređen stranicama čiji vlasnici raspolažu većim financijskim mogućnostima, tj. novac određuje redoslijed rezultata pretraživanja.

Webmasteri često u PageRanku vide jedini krirterij prema kojem razmjenjuju linkove. Sadržaj stranica postaje nevažan.

Pomoću PageRanka ne može se procijeniti kvaliteta stranice.

Google - Razvoj Uspješne Tražilice i Kompanije

Tehnika Rada i Pozicioniranje Rezultata Tražilice Google

Google i cenzura u fokusu kritike

Savjeti i trikovi za korištenje tražilice Google

Googleove Usluge i Marketing

Komunikacija, Publikacije i Software Tražilice Google

Savjeti i trikovi za korištenje tražilice Google
Efikasna uporaba tražilice pomoću filtara i operatora

Uz jednostavnu pretragu, Google nudi i mogućnost proširene pretrage, tj. primjenu određenih filtara.

Jednostavna pretraga kod unosa standardno koristi boolski operator „i“ (Konjunkcija: „i“ ili „+“ kod unosa više pojmova). Kod tog procesa traže se svi dokumenti u kojima se spominju traženi pojmovi.
Uz PageRank kod navedenog procesa rezultati se boduju i prema lokaciji ključnih riječi, tj. nalaze li se one u naslovu stranice, imenu dokumenta, zapisu, natpisu ili običnom tekstu.

Uz boolsku standardnu vezu „i“ može se koristiti i boolski „ili“ (Disjunkcija OR„|“). Primjer: „plaža OR beach“. Google kod toga obraća pozornost na sve riječi koje se nalaze unutar OR lanca. U slučaju ako je na raspolaganju više riiječi, one se povezuju sljedećim principom: „riječ 1 OR riječ 2 OR riječ 3 ...“. Kod tražilice funkcionira samo sljedeći normativni oblik, umjesto npr. (voziti auto) OR (letjeti zrakoplovom) mora se unijeti sljedeći oblik (auto OR letjeti) (zrakoplov OR voziti) (voziti OR letjeti).

Da bi se pretraga ograničila na manji broj pojmova, pretragu je moguće obaviti po egzaktnim frazama. Traženi pojmovi se tada ne pojavljuju bez reda u dokumentu, već se moraju pojaviti u točno definiranom redoslijedu kako bi se dokument u kojem se nalazi prikazao među rezultatima. Fraze se definiraju navodnicima, npr. „kompanija Google“. Ne traže se dokumenti u kojima se negdje odvojeno nalaze pojmovi kompanija i Google. Traže se samo dokumenti u kojima se nalazi sintagma „kompanija Google“. Po želji se umjesto riječi može koristiti i *. Pomoću * u tom slučaju, samo se osigurava prostor za riječ koja će se definirati prema kriterijima koje određuje Google pomoću informacija koje je dobio od korisnika.

Kao daljnji kriterij isključivanja koristi se minus „-“. Npr. „Hannibal -Lecter“. Navedeni kriterij traži vojskovođu iz Antike i istovremeno isključuje filmski lik imena „Lecter“.

Svim navedenim funkcijama može se pristupiti u obliku formulara linkom „napredno pretraživanje“. Takođe se zahvaljujući navedenom formularu mogu koristiti još preciznije definirani kriteriji.

Često korištena pretraga pomoću tzv.“Wildcarda“ unutar Googleova indexa nija moguća. Tako se npr. kod pretrage za pojmom „Googl“ ne traže pojmovi „Googlin“ ili „Googler“. Pretragu je moguće obaviti s maksinalno 32 pojma (u obliku pojedinačnih pojmova ili fraze). Navedena opcija je korisna za traženje raznih modifikacija određenog teksta. Zahvaljujući tim opcijama moguće je kreiranje veoma preciznih upita. Rezultati upita su najčešće bolji, ukoliko se postavi relativno inteligentan upit, ukoliko upit nema smisla, ili je banalan, rezultati su najčešće neupotrebljivi.

Google - Razvoj Uspješne Tražilice i Kompanije

Tehnika Rada i Pozicioniranje Rezultata Tražilice Google

Google i cenzura u fokusu kritike

PageRank Algoritam i njegova Primjena

Googleove Usluge i Marketing

Komunikacija, Publikacije i Software Tražilice Google

Google i cenzura u fokusu kritike
Cenzura upita pretraživanja iz zakonskih razloga

Google uklanja na svojim stranicama rezultate iz različitih zakonskih razloga. Budući da Google u različitim zemljama kontrolira vlastite podružnice, isključuju se različiti rezultati iz pretraživanja.

Prva grupa odnosi se na stranice koje nude određene sadržaje, iako nisu intelektualni vlasnici objavljenog sadržaja, niti imaju dozvolu za objavu spornog sadržaja od strane autora. Tomu su u početku prije svega pripadale stranice koje su nudile zaštićeni materijal Scientološke Crkve. U međuvremenu Google isključuje sve rezultate, za koje se podnese tzv. „infringement notification“ (uvjerenje o povredi zakona) u skladu sa američkim DMCA – zakonom. U slučaju ako se stranica blokira iz navedenog razloga Google na dnu stranice ispiše odgovarajuću obavijest.

Druga grupa Google takođe kritizira zbog modificiranja PageRanka. Kod toga se rezultati izostavljaju , jer je distribucija sadržaja na koje rezultati ukazuju u određenoj zamlji zabranjena.

Posebno puno pozornosti Google je dobio 25. Siječnja 2006. zbog svoje kineske verzije tražilice Google.cn. Kao kod Njemačke i Francuske verzije Googlea i u ovom slučaju stupanj „filtracije“ sadržaja određen je od strane državnih institucija.

U slučaju Kine je radi specifične težine određenih zabranjenih tekstova filtracija intenzivnija, iako je od strane zakona odobrena. Na zabranjenoj listi nalaze se izrazi kao što je 法轮功 (Falungong), 六四 (4.Lipanj, Tian'anmen Masakar 1989.) ili 台湾独立 (nezavisnost za Taiwan). Stranice koje nisu podobne vladinim institucijama ne ulaze u rezultate pretraživanja i kod unosa ključnih pojmova pronalaze se samo stranice koje su pisane stilom koji je naklonjen državi. Google korisnike kod pretrage za cenzuriranim pojmovima upozorava na to da su određeni pojmovi uklonjeni.

Kritičari osuđuju ponašanje Google Inc. kao podobno profitu, kineskoj vlasti i njezinim povredama ljudskih prava. Google tvrdi da ne podržava ograničenja i cenzuru, ali je uvjeren da su cenzurirani rezultati pretraživanja napredak u odnosu na bivše postupke.

Samoodabrani moto Googlea „Don’t be evil.“ („Nemojte biti zli.“), koji se sada krši u očima kritike od strane Googlea, zajedno je sa velikom popularnošću Googlea razlog za to da je protest protiv poslova u Kini veći nego kod konkurenata kao što su Yahoo i MSN Search koji takođe podliježu sličnom sustavu „filtracije“ na kineskom tržištu.Cenzura stranica radi kršenja pravila

Google izbacuje stranice iz indexa tražilice koje krše interna pravila tvrtke Google.

Cenzura rezultata pretraživanja iz vojno - sigurnosnih razloga

U Google Earthu cenzuriraju se pojedini objekti, koji bi mogli biti od vojno-strateškog značenja.

Google - Razvoj Uspješne Tražilice i Kompanije

Tehnika Rada i Pozicioniranje Rezultata Tražilice Google

Savjeti i trikovi za korištenje tražilice Google

PageRank Algoritam i njegova Primjena

Googleove Usluge i Marketing

Komunikacija, Publikacije i Software Tražilice Google

Tehnika Rada i Pozicioniranje Rezultata Tražilice GoogleTehnika internet tražilice:

Arhitektura

Google Inc. diljem svijeta posjeduje više računalnih centara, koji pojedinačno sadrže potpunu funkcionalnost tražilice. Korisnički upit se kroz „Domain Name System“ (sustav koji imena kao što je google.com pretvara u IP-Adrese) prenosi u idealnom slučaju u sljedeći mrežno topološki najbliži cenatar – navedeni centar je samo u rijetkim slučajevima identičan najbližem geografski topološkom centru. U slučaju ako određeni računalni centar nije sposoban za rad, preostali centri preuzimaju njegovu ulogu.

Svaki računalni centar sastoji se od računalnog clustera. Za tu namjenu korištena računala su osobna računala kompatibilna s IBM-ovim proizvodima, prvenstveno računalima; tj. sastoje se od relativno jeftinih standardnih komponenti. Navedeni sustav koristi samorazvijeni Google File System – razdijeljena arhitektura koja sve podatke redundantno (suvišno) pohranjuje na različitim uređajima. U slučaju ako dođe do kvara određenog računala ili određenog hard diska unutar računala, odgovarajući podaci se s drugog mjesta unutar clustera prekopiraju na zamjensko računalo, tako da se oštećena hardwareeska komponenta može zamijeniti u toku rada, bez zaustavljanja sustava. Cjelokupni sustav može se veoma lako modificirati, tj. prema potrebi se mogu dodavati ili oduzimati računala ili pojedinačni hard diskovi.

Odlaganjem određene strukture podataka (indexi, kopije dokumenata, zapisi svake vrste) na različitim računalima i zahvaljujući velikom broju raspoloživih računala pojedini upiti mogu se relativno brzo obraditi, budući da se informacije čitaju paralelno. Vrijeme odgovora od maksimalno pola sekunde smatra prihvatljivim, te se koristi za orijentaciju kod utvrđivanja brzine kojom se isporučuju odgovori na upite. Brza „dostava“ informacija bila je veoma velik doprinos popularnosti Googlea već početkom razvoja sustava. Konkurenciji je za odgovor trebalo mnogo više vremena. Osobito kod inkrementnih upita, tj. kod detaljnih upita korisnika ušteda vremena osjetno je veća.

Software tražilice

Kao perativni sustav koristi se „osiromašena“ verzija Linux distribucije Red Hat. Programski jezik C++ i Python imaju esencijalnu ulogu kod implementacije softwarea tražilice u cjelokupni sustav.

Redoslijed stranica rezultata

Broj dokumenata koji odgovaraju upitu može biti nepregledne veličine. U tom slučaju potrebno je rezultate sortirati prema relevantnosti, kako bi se na upit odgovorilo s najvažnijim dokumentima pozicioniranim na prvim mjestima. Procjena upotrebljivosti izvora u odnosu na upit jedan je od odlučnih kriterija prema kojima se mjeri kvaliteta tražilica. Na temelju količine za to određenih informacija dodjeljeni Ranking se s vremena na vrijeme automatski provjerava pomoću algoritma. Proces rangiranja stranica mora se obaviti u razumnom vremenskom okviru, kako bi Ranking bio aktualan.

Google za organizaciju traženih rezultata među ostalim koristi i tzv. PageRank vrijednost. PageRank se određuje prema broju linkova na određeni dokument. Koliko više postoji linkova, i koliko je veći Page Rank stranice na kojoj su smješteni linkovi, toliko je veća vrijednost odgovarajućeg dokumenta, tj, dokumenta na koji ukazuju linkovi. Pojedinačni PageRank stranice može se odrediti pomoću browser-plugina pod nazivom Google-Toolbar. Jedini problem je u tomu što je navedeni PageRank najčešće star par mjeseci. Takođe postoje i online službe koje omogućuju pregled PageRanka određene stranice.

Uz PageRank, kod redoslijeda stranica u obzir se uzimaju i daljnji faktori, kao što je zastupljenost ključnih riječi unutar teksta ili naslova dokumenta. Takođe veliku ulogu imaju i imena sidra „named anchor“ unutar dokumenta. Posljednja tehnika se veoma često zlorabi kod izrade tzv. „Google bombe“. Točan način orgnizacije Googleovih rezultata je poslovna tajna, kako bi se spriječila manipulacija rezultata tražilice. Optimizacija stranica za tražilice bavi se navedenim metodama s ciljem da postigne čim bolje rezultate uz čim manje troškove za vlasnika stranice.

Google - Razvoj Uspješne Tražilice i Kompanije

Google i cenzura u fokusu kritike

Savjeti i trikovi za korištenje tražilice Google

PageRank Algoritam i njegova Primjena

Googleove Usluge i Marketing

Komunikacija, Publikacije i Software Tražilice Google

Google - Razvoj Uspješne Tražilice i KompanijeGoogle kao tražilica i kompanija


Uspjeh Googlea kao kompanije započeo je uspjehom njihove tražilice. Dok su druge tražilice korisnike mučile kompliciranim upitima, lošim rezultatima i veoma dugim vremenom odgovora, Google je svoje korisnike do rezultata dovodio na lak i jednostavan način. Usprkos svemu; da biste se mogli uspješno koristiti Googleovim mogućnostima potrebno je i ponešto znati.

Za razliku od ostalih „dot com“ kompanija, Google karakterizira veoma uspješan, konstantan i progresivan stil razvoja. Kad je IT tržište, pogotovo područje interneta (world wide web) bilo zasićeno; bolje reći prezasićeno, došlo je do katastrofe neizmjernih razmjera. Brojne tvrtke i pojedinci financijski su uništeni. Paralelno s tim, Google se razvija bez većih poteškoća; čak bi se moglo reći da raste neslućenom brzinom.

Zašto je Google uspješan u isto vrijeme kad se konkurencija bori za život? Kao odgovor na to pitanje mogli bismo navesti neki oblik prirodne ravnoteže. Stari, praktički tromi sustavi zamjenjuju se novim; tj. dinamičnim i inovativnim sustavima. Ključna riječ navedenog razdoblja je inovacija.

Temeljna karakteristika Googlea i uzrok njegova uspjeha su neprestane inovacije. Većina usluga i produkata na kojima se temelji Google plod su inovacija i nekonvencionalnog pristupa rješavanju problema.

Bazirajući se na već navedenim tržišnim načelima Google je postao kompanija koja doslovno dominira internetom. Kad se spomninju internetske tražilice, programi oglašavanja i distribucija medijskog sadržaja internetom, Google ili barem neka kompanija ili manja podružnica u vlasništvu Googlea, ne samo da posluju u određenom sektoru, već su najčešće neophodna sastavnica tog sektora.

Internet se danas praktički ne može zamisliti bez Googlea. Mogli bismo reći da internet bez Googlea nije u stanju funkcionirati na način koji danas poznajemo i koristimo.Google

„Google“ je naziv poznate internetske tražilice koja momentalno dominira informatičkim tržištem. Probna verzija tražilice „Google“ pokrenuta je 7. rujna 1998. Njezin izgled se od tada praktički nije promijenio. Zahvaljujući uspjehu tražilice, poduzeću Google Inc. omogućeno je financiranje daljnjih programa; pristup njima omogućit će se preko službenih stranica Googlea. Usprkos svemu, jezgra Googlea je internetska tražilica. Takođe je vrijedno napomenuti da konkurent Yahoo povremeno koristi Googleove baze podataka u vlastite potrebe.


Pojam Google

Etimologija


Pojam „Google“ bazira se na igri riječi (neki izvori tvrde da se radi o pravopisnoj pogrešci) kod američkog izgovora riječi googol. Milton Sirotta (nećak američkog matematičara Edwarda Kasnera) navedeni je pojam izmislio 1983. godine, kako bi broju sa jedinicom i sto nula (10100) dao naziv. Osnivači Googlea slično tomu bili su u potrazi za pojmom koji bi označio superlativnu količinu informacija koju bi njihova tražilica trebala pronaći.Google i cenzura u fokusu kritike

Savjeti i trikovi za korištenje tražilice Google

PageRank Algoritam i njegova Primjena

Googleove Usluge i Marketing

Komunikacija, Publikacije i Software Tražilice Google