Prilagođeno pretraživanje

srijeda, 22. kolovoza 2007.

Popravak električnih vodova i dalekovoda – akcija u visiniPopravak električnih vodova, dalekovoda i instalacija

Oluja – gasi se svijetlo. Električne energije nema samo par minuta. Kompleksan sistem električnih vodova i montera brine se za neprestanu opskrbu električnom energijom.

Ukupna dužina svih električnih vodova i dalekovoda u Njemačkoj proteže se preko 1,6 milijuna kilometara. Time Njemačka raspolaže jednim od najgušćih i najkompleksnijih sustava za opskrbu električnom energije. Energijski tok prekida se samo udarom groma, a to se događa otprilike 3500 puta godišnje. No svaki udar groma ne uzrokuje prestanak opskrbe sustava električnom energijom.

Ako je oštećen visokonaponski vod, potrošač najčešće to uopće i ne primjećuje. Vodovi i dalekovodi su spojeni u prstene, a električne energija može se dovesti iz različitih pravaca. Na taj način osigurava se konstantna opskrba potrošača električnom energijom.

Popravak električnih vodova, dalekovoda i instalacija - 24 sata u akciji

Ako nastupi smetnja u sustavu za opskrbu električnom energijom, ona se u centru za opskrbu električnom energijom registrira i lokalizira. U svako doba dana se iz tog razloga šalju monteri, kako bi se problem što prije riješio, pogotovo ako je rijeć o dalekovodu.

Većina popravaka obavalja se pomoću dizalice.U većim visinama ili kod mekog tla koriste se specijalna vozila koja se kreću po žicama dalekovoda, a ponekad se koriste i helikopteri.

Misija u zraku: dalekovod

Pretpostavka za popravak voda pomoću helikoptera je „suho“ vrijeme i samo slab vjetar. Često se radi na visoko-naponskim dalekovodima snge 380-kv u visini od 80 metara. Da bi se to obavilo, 60 kilograma teška aluminijska košara sa radnicima spušta se do mjesta koje je potrebno sanirati.

Zbog sigurnosti svih osoba koje učestvuju u navedenom procesu, električna struja se isključuje u „pogođenom“ području. Ako vodič leži na „košari“, monteri mogu vodič popraviti u roku od par minuta. Oni montiraju aluminijske spirale oko električnih vodova, kako bi pomoću njih ponovno uspostavili kontakt.

Bez helikoptera popravak oštećenih vodiča dalekovoda bio je veoma kompliciran, pogotovo u nepristupačnom terenu. Monteri su često morali koristiti drugi vodič, kako bi mogli sanirati oštećeni vodič, ili su spuštali oštećeni vodič u potpunosti na tlo. To ne samo da je uzrokovalo više posla, već je bilo povezano i sa dužim prekidima u opskrbi električnom energijom.

Popravak električnih vodova, dalekovoda i instalacija – put do utičnice

U Njemačkoj se 1,6 milijuna kilometra električnih vodiča proteže na 30 metara visokim čeličnim stupovima. Koliko se i oštećeni vodiči smiju približiti tlu također je propisano zakonom. Kod visokonaponskih vodova razmak do tla ne smije biti manji od šest metara, a iznad prometnica manji od sedam metara.

Vodiči se danas pretežno sastoje od aluminija, budući da električna struja treba metalni vodič. Da se vodič ne bi previše zagrijao, prema odgovarajućoj jakosti električne struje mora se koristiti vodič dovoljno velikog presjeka.

Kod velikih dalekovoda, napon iznosi do 380.000 Volta, kod regionalnih 20.000 Volta, a kod lokalnih mreža koje opskrbljavaju potrošača energijom, napon iznosi samo 380 Volta.

Ušteda energije zbog visokog napona dalekovoda

Kad se električna struja transportira vodičem, energija se gubi budući da vodiči pruže otpor električnoj energiji. Energija se gubi u obliku topline. Iznimku u ovoj kategoriji čine supravodiči, ali je njihovo masovno korištenje jednostavno preskupo.

Energetski gubitci rastu sa količinom prenešene energije. No, povišenjem napona gubitci se mogu smanjiti. Na velikim udaljenostima električna energija se stoga prenosi visokonaponskim dalekovodima.

Na kraju dalekovoda napon se u elektranama reducira pomoću transformatora, do trenutka kad se ne postigne adekvatan napon za potrošila. Na taj način električna energija dolazi u naša domćinstva, te opskrbljava naše domove energijom.

Černobil – 21 godina poslije
Energija vjetra – snaga zraka u pokretu
Vodik – energija budućnosti
Gorivo budućnosti – može li vodik spriječiti energetsku krizu?
Crni pijesak – zbog čega Kanada raspolaže ogromnim zalihama nafte
Vjetrenjače pod vodom – kako plima i oseka stvaraju električnu energiju
Energija iz vulkana – kako se koristi toplina iz unutrašnjosti Zemlje
Kako vodene mase na pritisak tipke stvaraju električnu energiju
Nafta – crno zlato iz dubine

Metal Storm – najbrže vatreno oružje svijeta
Tenk – odlike dobrog oklopnog vozila
Philadelphia Eksperiment – Teleportiranje je moguće?!
Tajno oružje rusa – jesu li rusi po naređenju Kremlja razvili super-torpedo?
Čelični divovi – tajni razvoj nuklearnih podmornica
Nevidljivi špijuni – kako nas policija i tajne službe nadziru

Pregovarati kao u filmu – Pravi li kino uspješne ljude?

Nema komentara: