Prilagođeno pretraživanje

četvrtak, 15. ožujka 2012.

Proizvodnja Vodika Kavitacijom

Moguće iskorištavanje vodika nastalog mekom plinskom kavitacijom brodskog pogonskog vijka: Kratak opis osnove ideje:

Brodski pogonski vijak svojom obodnom brzinom, ako je veća od 180 km/h stvara vrtlog (predlažem HR naziv kovitlac-iski).

Efekt kavitacije stvara propulziju. (Brzina brodskog pogonskog vijka pri radu konstantno stvara tlakove, a potom vakuum. Znači pod tlak koji je jedan od uvjeta za promjene agregatnog stanja vode i omogućava plinsku razgradnju H2O uzrokovane kavitacijom) .

Plinsku razgradnju pospješuje krivulja zategnutosti-napetosti vode (smanjenjem tlaka spušta se i temperatura vrelišta vode, kratkotrajni pulsirajući-određen pod tlak te zagrijanost vode kao posljedica trenja vode i brodskog pogonskog vijka. To je trenutak kada voda-H2O može promijeniti agregatno stanje u paru, tzv. tvrda kavitacija. Također i meka plinska kavitacija kada se H2O razgradi u mješavinu koja se sastoji od 2/3 vodika i 1/3 kisika-HHO ili takozvanog praskavca (plina sklonog brzom izgaranju uz prasak) koji je nužno razdvojiti, tj. separirati u čiste plinove vodik i kisik.

Separacija praskavca na čiste plinove je jednostavan postupak zbog razlike u specifičnim težinama: Vodik je plin koji je 8 puta lakši od helija, a kisik je 6 puta teži od helija. Tokom postupka praskavac usmjerimo u balon u kojem se nalazi određena količina helija. Vodik bi brzo ispunio prostor iznad helija a kisik bi ostao ispod sloja helija. Kontroliranim ispuštanjem vodika i kisika, helij bi se mogao trajno zadržavati u separatoru .
Prikupljene razdvojene i čiste plinove možemo iskoristiti kao gorivi-vodik, te kisik koji podržava gorenje.

Kratki opis tehnologije prikupljanja praskavca: Smještanjem prilagođenog pogonskog brodskog vijka na pramac – prednju stranu broda. Brodski vijak bi svoj potisni vrtlog potiskivao kroz cijev koja se postepeno podiže iznad razine na kojoj se nalazi pogonski vijak. Navedena cijev se proteže do krme-zadnjeg dijela broda gdje se cijev spušta ispod razine gaza-broda. Zakrivljenost cijevi je ustvari uzgonska-klopka za prikupljanje i oslobođenje korisnog praskavac, kojeg je potom lako razdvojiti. Razdvojen plin je potom jednostavno iskoristiti u brodskom motoru ili gorivim ćelijama.

Dokaz da (kavitacija - kovitlaciski vrtlog) osim što potiskuje brod stvara- proizvodi praskavac:
 -Analiza opisa javnog predstavljanja super brzih torpeda koji se pod vodom-(H2O) kreću i 480 km/h. Takve brzine omogućava im balon plinova koji okruži tijelo torpedo i sprečava otpor vode, tj. trenje. Vrtložna glava-vrh takvog torpeda stvara kovitlac koji razgradi H2O u plinove, tj. praskavac. Oni potisnu tromu tekuću vodu od tijela torpeda. Šturi novinarski opis torpeda u akciji, opisuje isprekidanu snažnu buku koja se čuje iako se torpedo kretalo i 7 m ispod površine vode.

-Opisana buka je zasigurno posljedica detonacija praskavca, koji lako detonira kada uđe u plamen raketnog motora koji potiskuje tu vrstu torpeda. To objašnjiva brzinu i domet koji su zasigurno potpomognuti brzinom izgaranja vodika uz prisutnost kisika koji pojačava detonacije. Sam naziv praskavac koji označava mješavinu vodika i kisika objašnjava opisanu buku koju proizvodi ta besmislena naprava.
-Navedena istraživanja možemo i moramo pokušati iskoristiti i u mirnodopske svrhe. Ekološki prihvatljivim energentom kojim možda možemo usput smanjiti potrošnju fosilnih goriva za pogon brodova.
-Moji jadni pokušaji da utvrdim količine i sastav kovitlaciskih plinova iako upitni, su mi dovoljni pa očekujem da bi se opitima u primjerenijim uvjetima moglo dokazati isplativost ove metode.

Takvi opiti zahtijevaju uvjete, novac i vrijeme koje ja nemam ili imam premalo.
Nadam se da bi ovako prikazana moja razmišljanja, možda mogla zainteresirati nekog ko bi opite mogao organizirati i obaviti u primjerenim uvjetima.

Miroslav Tasić

Nema komentara: